Οδοντιατρική Σύννεφα
Metadata

Τελευταία δημοσίευση:
14 Φεβρουαρίου 2018

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Validators
Χάρτης θέσεων οδοντιατρείων
Marker Colors
Flower
red rectangular Οδοντίατρος
blue rectangular Ορθοδοντικός
green rectangular Προσθετολόγος
mov rectangular Περιοδοντολόγος
red rectangular Παιδοδοντίατρος
blue rectangular Ενδοδοντίατρος
green rectangular Στοματολόγος
mov rectangular Στοματικός & Γναθοπροσωπικός
Χειρουργός
Προϋπόθεση ένταξης στον χάρτη
H ένταξη των οδοντιατρείων στον χάρτη, γίνεται χωρίς χρέωση, αλλά προϋποθέτει πιστοποιημένη εγγραφή των συναδέλφων στους καταλόγους της Οδοντιατρικής.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον χάρτη αντλούνται μόνο από πιστοποιημένα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κάθε marker στον χάρτη αντιστοιχεί πάντα σε ένα οδοντιατρείο που λειτουργεί και εμφανίζει σωστά στοιχεία θέσης, επικοινωνίας και προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η διαδικασία ένταξης
Παίρνοντας τα στοιχεία από μία πιστοποιημένη εγγραφή, η Οδοντιατρική τοποθετεί έναν marker επάνω στον χάρτη, με βάση τη διεύθυνση του οδοντιατρείου.

Στη συνέχεια δημιουργεί ένα info window με τις εξής πληροφορίες : Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Προσφερόμενες υπηρεσίες και link για περισσότερες πληροφορίες (προς τον ιστότοπο του συναδέλφου ή ελλείψει αυτού, προς τα στοιχεία εγγραφής του συναδέλφου στον κατάλογο της Οδοντιατρικής). Το info window ανοίγει όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ επάνω στον marker.

Ο συνάδελφος μπορεί και τον παροτρύνουμε να βοηθήσει στον ακριβή προσδιορισμό των συντεταγμένων του οδοντιατρείου του (για την ακριβέστερη τοποθέτηση του marker στον χάρτη), χρησιμοποιώντας εργαλεία που διατίθενται στο διαδίκτυο, όπως το itouchmap.

Επισκεπτόμενοι το itouchmap, πληκτρολογείτε τη διεύθυνση του ιατρείου σας στα ελληνικά. Ο χάρτης αλλάζει και σας μεταφέρει στην περιοχή σας, τοποθετώντας έναν marker πολύ κοντά στην πραγματική θέση του ιατρείου σας. Ο marker είναι συρόμενος. Σύρετε τον marker επάνω στον χάρτη και τοποθετήστε τον ακριβώς πάνω στο κτίριο που βρίσκεται το ιατρείο σας.

Τότε, ακριβώς κάτω από τον χάρτη και στο αριστερό μέρος βρίσκετε την ενότητα που αναφέρει "Get the Latitude and Longitude of a Point". Αντιγράφετε τους αριθμούς του Latitude και του Longitude που έχουν την μορφή πχ : Latitude: 37.986152 και Longitude: 23.741216 και μας τους γνωστοποιείτε (προσοχή : μην μας στείλετε την μορφή που είναι σε degrees, minutes, seconds).
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2018
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster